Var först att veta när biljetter till nästa event släpps!

En konferens om den aktivitetsbaserade arbetsplatsen

Missade du den här upplagan av Rethink Office? I höst kör vi igen den 23-24 november. Hoppas att vi ses där!

11 maj - Konferens
12 maj - Workshops

Det finns inget unisont svar till hur, var och när vi arbetar bäst. Aktivitetsbaserat, ABW och DNA är några benämningar på arbetssättet som utmanar de klassiska kontorsstrukturerna. Det handlar om att skapa en arbetsmiljö som ger individen förutsättningar att utföra sitt arbete på olika platser, och i olika miljöer, baserat på dagens uppgifter.

Våra talare

Lasse Lundström
Lasse Lundström
Lasse Lundström
ABW i en mångfacetterad industri - ett strategiskt val

Varför beslutade Tetra Pak för att införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt och var ligger utmaningarna i ett mångfacetterat, globalt industriföretag att förändra invanda arbetssätt? Hur började man och var är man nu? Vad är ABW för Tetra Pak?

Anders Persson
Anders Persson
Anders Persson
ABW i en R&D miljö – varför och hur?

I Göteborg strävar AstraZeneca efter att skapa en av världens bästa och mest effektiva enheter för utvecklandet av nya innovativa läkemedel. Detta kräver en miljö som är stimulerar kreativitet och gränsöverskridande samarbete parat med optimalt resurs utnyttjande. Anders Persson, avdelningschef inom Clinical Operations samt ansvarig för AstraZeneca Göteborgs kontorsprojekt kommer att berätta om hur och varför man valde att introducera ABW samt delge de erfarenheter man har fått efter att första implementeringsvågen har genomförts.

Kent Magnusson
Kent Magnusson
Kent Magnusson
Utmaningar och möjligheter med att forma en stimulerande och produktiv arbetsplats

Att forma en ABW-arbetsplats innefattar ett nära samarbete mellan de som bygger kontoret och de som ska arbeta i det. Det finns ingen ”one size fits all ABW” där man bara slänger in lite snygga och trevliga möbler.

Kent Magnusson berättar om fallgropar och utmaningar, exempelvis hur illa det blev att bygga för en avdelning och sen temporärt stoppa in andra avdelningar där samt vad som kan hända om man hoppar över träningen och förberedelserna innan man inför ABW. Han berättar även om lyckade projekt där man lyssnat på personalen och anpassat lokalerna efter deras aktiviteter. Resultatet? Personalen älskar ABW.

Sanna Ridhagen Helena Gillgren
Sanna Ridhagen & Helena Gillgren
Sanna Ridhagen & Helena Gillgren
Folksam och Framtidens arbetsplats

Folksam fattade 2011 beslutet att påbörja sin resa till en aktivitetsbaserad arbetsplats med ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Efter olika turer och piloter har nu Folksam förflyttat ca 1350 chefer och medarbetare till aktivitetsbaserade miljöer där övergången till ett aktivitetsbaserat arbetssätt går olika fort.

Hör Folksams berättelse om det stegvisa införandet, lärdomarna och det fortsatta arbetet – en kulturförflyttning till Framtidens arbetsplats.

Petter Jacobs
Petter Jacobs
Petter Jacobs
Hur delaktighet och tillit skapar framgång i nya arbetslivet på JSC

När man inte längre fick plats i sina lokaler bestämde sig JSC it-partner för att bygga ett nytt aktivitetsbaserat kontor för sina 50 medarbetare. Resan började 2013 och även om man insåg att byggnaden och tekniken var viktiga delar, var det fokus på människan som styrde processen. Hela projektet byggde på delaktighet från medarbetare från första stund. Efter en lyckad inflyttning hösten 2015 ser man nu resultatet av allt fokus på delaktighet och tillit – medarbetarna har flyttat hem till sin nya mötesplats.

Charlotte W. Wiebe
Charlotte W. Wiebe
Charlotte W. Wiebe
Det handlar inte om ett kontor, det handlar om människor

Charlotte W. Wiebe, HR-direktör, berättar hur TUI Nordic använde förändringen i arbetsmiljön till att förändra företagets sätt att arbeta, samtala och mötas. Förändringen påverkade även hur de leder och samverkar med sina leverantörer och partners. Det har varit en resa som handlar om att låta saker ta sin tid.

Karin Zingmark
Karin Zingmark
Karin Zingmark
Arbetet är inte en plats vi går till, det är något vi gör

Microsoft har jobbat enligt det som kallas Det Nya Arbetslivet i många år nu, och har en hel del lärdomar från den förändringsprocess man går igenom för att anpassa sig till en modernt arbetssätt. Det handlar om att få ihop de tre grundstenarna – tekniken, platsen och människan – för att få mer gjort samtidigt som vi får tid över för att skapa balans i våra liv. Karin Zingmark, Marknadschef på Microsoft i Sverige berättar om Det nya arbetslivet, dels hur det underlättar vår vardag men också hur man kan tackla de nya utmaningar som uppstår.

Pernilla Hedberg
Pernilla Hedberg
Pernilla Hedberg
Med medarbetaren och miljön i fokus

Svanen bestämde sig hösten 2014 för att byta lokaler och skapa sig en egen identitet med lokal och arbetssätt. De skulle lämna en cellkontorslösning och målet var ett helt flexibelt miljöanpassat kontor där alla medarbetare är effektiva och känner sig inspirerade i sin vardag. Kontoret skulle också spegla verksamheten och kunna vara ett showroom för våra kunder.

Lina Larsson
Lina Larsson
Lina Larsson
Klarnas nya huvudkontor - Konstant förändring i ett snabbt växande bolag

Klarna är ett hög-expansivt bolag som länge slagits med utmaningen att hantera det växande antalet anställda och begränsningarna som naturligt finns i ett traditionellt kontor. Vid årsskiftet 2013/2014 togs beslutet att införa ett flexibelt arbetsätt på nya huvudkontoret, med inflytt 6 månader senare! Nu ett år efter Klarnas flytt jobbar över 600 anställda framgångsrikt enligt det nya arbetssättet.

Lina var projektchef för flyttprojektet och ledde utformning och implementation av det flexibla arbetssättet. Under sitt anförande kommer Lina berätta om Klarnas rekordsnabba resa till det flexibla kontoret och dela vilka framgångsfaktorer som gjorde det möjligt.

Gustav Molnar
Gustav Molnar
Gustav Molnar
Bring Your Own Workplace

Arbetsplatsen är inte en fysisk plats, det är något vi gör. Den digitala arbetsplatsens evolution går hand i hand med transformationen av den fysiska arbetsplatsen. I det nya arbetslivet spenderar vi allt mindre tid vid våra skrivbord vilket ställer krav på en digital arbetsplats som främjar produktivitet oavsett tid och rum. Gustav är till vardags en evangelist inom den digitala arbetsplatsen som hjälper organisationer att uppnå mätbar affärsnytta vid förändringsarbete inom den digitala arbetsplatsen. Hör Gustav berätta om resan mot att harmonisera den digitala och den fysiska arbetsplatsen.

Mattias Carlsson
Mattias Carlsson
Mattias Carlsson
Från lokal/underhållsprojekt till ett verksamhetsprojekt

Kungälvs Kommun hade en traditionell lokalutformning där alla hade en egen arbetsplats innan de gick över till ABW. Mattias Carlsson arbetar som utvecklingsledare och delar med sig av viktiga lärdomar från resan. Från förankring och genomförande till beteende, kultur och spelregler i ABW tas upp under anförandet.

Det började med ett pilotprojekt med 30 medarbetare och slutade med nästan 600 personer i olika funktioner i samma hus - hur ser det ut i Kungälv idag? Och vad blev egentligen totalkostnaden/medarbetare inklusive all lokalservice?

Jennica Lenning
Jennica Lenning
Jennica Lenning
Moderator

Jennica Lenning är partner i Veldhoen + Company sedan början av 2015 och är ansedd som en av Sveriges mest erfarna förändringsledare inom ABW. Hon var under tre år ansvarig förändringsledare för Swedbanks resa mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt på deras nya huvudkontor. Därefter var hon anlitad som ansvarig förändringsledare för aktivitetsbaserat arbetssätt på ICAs huvudkontor i projektets första fas. I ICA@work’s andra fas, med beslut om att bygga ett nytt huvudkontor i #Arenastaden 2018, är Jennica för tillfället anlitad som huvudprojektledare. Jennica har tidigare arbetat i 15 år med förändringsledning och att skapa motivation till innovation både i rollen som entreprenör, VD och Management konsult. Hon är en mycket uppskattad inspirationsföreläsare för organisationer som går i ABW tankar.

Paneldebatt

Cecilia Bejdén

Cecilia Bejdén Mer

Karin Zingmark

Karin Zingmark Microsoft

Kati Barklund

Kati Barklund Coor

Victor Mannerholm

Victor Mannerholm EY

Trots mätningar som visar på signifikanta effektivitetsförbättringar är övergången till aktivitetsbaserat inte alltid helt lätt. Därför har vi samlat några av de mest framgångsrika projekten i Sverige för att du ska få chansen att ta del av andras insikter och lärdomar. Genom att ta del av best practice case och konkreta tips är tanken att du som besökare ska få en bra förståelse för vad det innebär att gå mot en aktivitetsbaserad arbetsplats men också, minst lika viktigt, hur du sedan jobbar och förvaltar det nya arbetssättet för att få ut maximal nytta. Vi kommer att täcka hela processen från start till mål. Några av talarna kommer att fokusera på början av processen, medan vissa fokuserar på hur det är att vara mitt uppe i förändringen och några som är i slut-/förvaltningsfasen. Detta gör att oavsett vilket stadie du är i, kommer mycket av innehållet att vara relevant.

Workshop: Aktivitetsbaserad arbetsplats

12 maj

Workshop: Aktivitetsbaserad arbetsplats

12 maj

Workshop: Aktivitetsbaserad arbetsplats

Plats: Skofabriken, Hornstull, Söder, Stockholm
(OBS! Olika platser för konferens och workshop)
Om workshop Workshopledare Plats
Hornsbruksgatan 23, 117 34 Stockholm. (Hornstull) Röda linjen

Workshop Del 1, Förmiddag:

Under första delen av dagen fokuserar vi på uppstarten och implementeringen av aktivitetsbaserade arbetssätt. Delar av innehållet:

  • Hur man jobbar med ABW som verktyg. Arbeta med vad ni vill uppnå och med vilka möjligheter ABW skapar för er organisation.
  • Hur man bygger ett business case för ABW.
  • Hur ni jobbar idag, hur ni tänker kring morgondagen och var ni vill framöver
  • Vad som behövs för att er ABW-process ska bli framgångsrik.

Workshop Del 2, Eftermiddag:

Under eftermiddagen tar vi steget vidare in i framtiden med ABW 2.0. Här fokuserar vi på helhetsbilden, hur man tar sin process vidare och når resultat. Delar av innehållet:

  • Vilka delar i ABW-konceptet har adresserats och vilka delar ni har kvar att jobba vidare på
  • Vad krävs för att få ett lanserat ABW-koncept att fungera riktigt bra i praktiken
  • Helhetsgreppet – Vad behöver ni utveckla kortsiktigt för att maximera effekten? Hur behöver ni tänka långsiktigt för att ta processen vidare och vad är nästa steg för dig?
Victor Mannerholm

Victor Mannerholm

Dagen leds av Victor Mannerholm Hammar som jobbar som Senior Manager på EY (tidigare Ernst & Young). Han har i många år jobbat med, och lett projekt inom, aktivitetsbaserade arbetsplatser och arbetssätt. Han leder två workshops under dagen där du har möjlighet att välja vilket upplägg som passar ert företag bäst, beroende på var i processen ni befinner er. Du kommer både att få jobba igenom frågorna utifrån ditt eget perspektiv och ta del av de andra deltagarnas planer och tankar.

  • Del 1 (Förmiddag)
  • Del 1 + 2 (Heldag)
  • Del 2 (Eftermiddag)

Under dagen konkretiseras den fakta och information du har fått ta del av under konferensen dagen innan. Genom Victor och EYs erfarenheter av flertalet lyckade projekt får du ta del av konkreta övningar, tips och tricks längst vägen samt strukturen för hur du tar ert koncept vidare till nästa nivå.

EY (tidigare Ernst & Young) är ett global företag med 212 000 anställda. I Norden är vi en ledande aktör inom rådgivning kopplat till Real Estate, Facility Management och Workplace Development. Med erfarenhet av dessa områden från projekt i 27 länder och över 100 städer har EY en välbeprövad process som hjälper företag att accelerera genomförandet och säkerställa utfallet i transformationsprojekt kopplat till Workplace Development, både vad gäller projekt- och förändringsledning, arbetsplatslösning, digitala lösningar och arbetssätt.

EY driver tre benchmarkingprogram (företag, kommuner respektive landsting) där aktivitetsbaserade arbetsplatser benchmarkas och analyseras årligen. Inom ramen för benchmarkingprogrammet analyseras arbetsplatsutformning, arbetssätt, digital lösningar och framgångsfaktorer/risker i projektgenomförande.

Tidigare talare från höstens upplaga 2015

Hösten 2015
Cecilia Bejdén
Cecilia Bejdén
Maria Forssell
Maria Forssell
Mats Bohman
Mats Bohman
Fredrik Lantz
Fredrik Lantz
Lina Larsson
Lina Larsson
Gustav Molnar
Gustav Molnar
Maria Bidegård
Maria Bidegård
Sara Hernäng
Sara Hernäng
Maria Grudén
Maria Grudén
Marie Cronström
Marie Cronström
Heléne Lidström
Heléne Lidström

Tipsa om talare

Program

11 maj - Konferens

8:30 Registrering och uppsamling
9:00 Moderatorn inleder dagen
9:15 Tetra Pak Klarna
10:15 Rast
10:35 Astra Zeneca Diwo
11:35 Microsoft
12:05 Lunch
13:00 Paneldebatt Folksam
14:00 JSC Atlas Copco
15:00 Mingelpaus
15:30 Svanen Kungälv kommun
16:30 Tui Nordic Avslut
ca 17:00 Afterwork
19:00

12 maj - Workshop del 1

08:30 Registrering och uppsamling
09:00 Workshop - Pass 1
10:45 Mingelpaus
11:15 Workshop - Pass 2
12:00 Lunch

12 maj - Workshop del 2

12:30 Registrering och uppsamling
13:00 Workshop - Pass 1
14:45 Mingelpaus
15:15 Workshop - Pass 2
18:00

Mötesplats

Konferenscenter Karta

Rival

Mariatorget 3, 118 91 Stockholm
Hållplats Mariatorget.

Mariatorget 3, 118 91 Stockholm

Partners

Bokning är stängd

Var först med att veta när biljetter inför höstens konferens släpps.

Bokning stängd

ReThink Office VT 2016 är stängd för bokning
Var först med att veta när biljetter för höstterminen släpps!
Informera mig om hösttterminens program

Kontakt

Maila eller ring oss gärna om du har några frågor eller bara vill säga hej!

Johanna Karlström 070-757 39 73 Telefontid mån-fre kl 9-17